Llibres i Opuscles

LLIBRES                                               


GRAUPERA, Joaquim (2001). L'arquitectura religiosa preromànica i romànica en el baix Maresme (vol. I). Argentona: La comarcal Edicions. - 156 pàg. ISBN: 84-95351-07-2


Aquest treball va ser presentat l'octubre de 1998 com a tesi de llicenciatura al Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, constitueix una nova aproximació a les obres, vestigis i documents de la cultura artística i arquitectònica del Maresme en temps medievals. Amb una anàlisi metòdica i un punt de vista rigorós a l'hora de reconstruir els estats de la qüestió, s'aborda un tema complex en que les dades històriques i arqueològiques són del tot imprescindibles. L'escrit enfronta la revisió d'aquells monuments conservats que, encara que no sempre tenen un paper essencial entre les grans creacions de l'art del seu temps, ofereixen dades imprescindibles per a reconstruir els episodis de difusió i sedimentació de les formes i procediments constructius més habituals d'una etapa en una determinada zona. Per fer aquest camí i recuperar totes les vessants dels problemes que es planteja, no s'oblida tampoc el capítol dels monuments perduts. Sabem que abans de poder fer les grans síntesis i els estudis comparatius pertinents és ben clara la necessitat d'aquests trajectes puntuals, de vegades difícils i mancats de base segura, quasi inspirats per la metodologia de l'entomòleg, i que exigeixen sempre un control exhaustiu del territori i una amatent recerca de la seva història menuda.
  
Per baixar el volums, cliqueu per descarregar-lo: PDF vol 1

GRAUPERA, Joaquim (2003). L'arquitectura religiosa preromànica i romànica en el baix Maresme. Monografies (vol. II). Argentona : La comarcal Edicions. - 144 pàgs. ISBN: 84-95608-14-6

Aquest és el segon volum de la tesi de llicenciatura sobre l'arquitectura religiosa preromànica i romànica en el Baix Maresme de l'autor. En aquest llibre es presenta, a partir d'estudis monogràfics dels edificis organitzats per categories (parròquies, parròquies sufragànies, ermites rurals, monestirs i esglésies de castells), tota la recopilació de testimonis documentals o arquitectònics, sobre la qual es va bastir el volum anterior. Aquest volum es concebut també com una obra autònoma que permet fer una consulta en profunditat d'aspectes concrets que puguin interessar tant a estudiosos com a afeccionats. Una recerca exhaustiva feta sobre el terreny i en els arxius que posa a l'abast de tothom la riquesa medieval de la nostra comarca, il•lustrant i justificant a l'hora les tesis de l'autor que trobem plantejades en el primer llibre.
Per a més referències :REDONDO GARCIA, Esther:  Anuario de Estudios Medievales, vol. 35/1 (2005), pàg. 471

Per baixar el volums, cliqueu per descarregar-lo: PDF vol 2 


GRAUPERA, Joaquim; BRIANSÓ, Anton (Fotògraf) (2007). El Maresme.  El Vendrell: March Editor. (Col. Catalunya Medieval - Els pobles medievals de Barcelona) - ISBN: 8496638022
Aquest llibre està pensat en part com un llibre de viatge, que presenta tots els pobles de la comarca ordenats alfabèticament, nombrant tots els vestigis que s’hi poden visitar, i acompanyats per una fitxa tècnica del mateix municipi. Un llibre, per tant, que serà molt útil per als lectors que pensin en una escapada de cap de setmana, però que també es postula com un rigorós estudi del patrimoni medieval maresmenc. La intenció és la de mostrar una faceta de la comarca que passa inadvertida, ja que vivim en una comarca “de pas”, afectada per una “gran pressió urbanística” que sovint amaga els bens culturals entre autopistes i urbanitzacions. Però entre cotxes i cases adossades sorgeixen joies com la Cartoixa de Montalegre (Tiana), el Monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera) o el Castell de Vilassar de Dalt, entre d'altres.

Per comandes: joaquim.graupera@gmail.com
Per a més informació: 
GRAUPERA, Joaquim (2012). L’art gòtic al Baix Maresme (segles XIII al XVI). Art i promoció artística en una zona perifèrica del comtat de Barcelona. Tesi doctoral dirigida per Francesca Español i Bertran. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Història de l'Art.

Data de defensa : 18-04-2012

Dipòsit legal: B. 17380-2012 
Per a consultes en pdf: Tesis en xarxa
GRAUPERA, Joaquim (2019). La família Desplà – Gralla com a promotors d’art. Treball premiat per la Beca de Recerca Local d’Alella 2012. Argentona: La comarcal ed.
 ISBN: 978-84-95351-68-5
OPUSCLES                                            


GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: La capella pre-romànica de Sant Jaume de Traià (Argentona). Museu Comarcal del Maresme, Secció Grup d'Amics de l'Art Romànic. Mataró, 1989. 59 pàgs.rústica, il.lustrat. (Maresme Romànic II). Dip. Legal: B-46.258-89.
Aquest opuscle va ser editat per Amics de l'Art Romànic com a continuació d'una sèrie de llibrets realitzats amb la funció de difondre l'art romànic del Maresme. En el mateix s'analitzen les fonts escrites i arqueològiques sobre la capella i es perioritzen les diferents etapes constructives de la mateixa.GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Excursió per l’art pre-romànic del Maresme. 1 Ed. Grup d’Història del Casal. Mataró, 1994. 32 pàgs.(Sèrie Viatges, 4).

Aquest llibret intenta mantenir la continuïtat del Grup d'Història del Casal en l'interès de deixar constància escrita de les diferents activitats que organitza durant l'any. Aquest opuscle apareix com una guia de la visita realitzada pel Grup d'Història del Casal per l'art preromànic del Maresme, que es va emmarcar com activitat complementària dins el VIIè Cicle de Conferències Cultura i societat a la Catalunya Medieval i que va tenir lloc el diumenge 20 de novembre del 1994. Aquest treball presenta una introducció sobre el preromànic al Maresme i els estudis monogràfics de les capelles visitades: Sant Andreu d'Orrius, Sant Salvador de Can Boquet (Vilassar de Dalt), i Sant Cristòfor de Cabrils.GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Mataró medieval. Art i arqueologia 1/Historiografia i llocs de culte. Grup d’Història del Casal. Mataró, 1996. 53 pàgs. (Col. Ramon Muntaner, 1).

Aquest opuscle va ser el primer número de la col.lecció Ramon Muntaner d'Història medieval. La primera part del trebal és una visió pionera de la historiografia de l'Edat Mitjana a Mataró. La segona part és l'estudi de l'art religiós centrant-se en els llocs de culte inventariant les restes arqueològiques i patrimonials pervingudes de l'Alta i Baixa Edat Mitjana. Àmplia bibliografia.
   

GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Mata medieval. Visites comentades a les restes del castell de Mata, Can Tria de Mata i a les esglésies de Sant Martí i Sant Miquel. Grup d’Història del Casal; Mataró 1998.( Sèrie Viatges, 8)

Aquesta excursió intentava l’apropament a un dels vilatges del Mataró medieval, el veïnat de Mata, que constituia l’origen de la repoblació medieval de l’antic territori d’Iluro. Aquest veïnat guarda un interès especial ja que conserva uns edificis que permeten seguir l’evolució medieval del veïnat. Amb els temples de Sant Miquel i Sant Martí es pot seguir el pas de l’arquitectura preromànica a la gòtica. Aquesta excursió va estar realitzada amb la col.laboració l'Associació de Veïns de Mataró Centre.
   

GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Del feudalisme medieval al sindicat agrari (Visites comentades a les restes del castell de Mata, Can Tria de Mata i a les esglésies de Sant Martí i Sant Miquel). Grup d’Història del Casal; Mataró 1999.( Sèrie Viatges,9)
Aquesta excursió va ser una repetició de l'anterior amb la col.laboració de l'entitat CATAM(Centre d'Atenció Territorial i Ambiental del Maresme). A banda de comentar els temples de Sant Miquel i Sant Martí i la torre de Can Tria de Mata es va polemitzar sobre la zona de les Cinc Sènies com a últim reducte de sòl agrícola de Mataró i es va donar ènfasi a l'evolució del paisatge i la organització agricola de l'espai. 
  

GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Excursió per l’art pre-romànic del Maresme. 2a Ed. Grup d’Història del Casal. Mataró, 2000. 32 pàgs.(Sèrie Viatges, 4)
Aquest llibret va ser la segona edició de l'anterior publicat el 1994 i en aquells moments esgotat. Aquest treball presenta a l'igual que l'anterior, una introducció sobre el preromànic al Maresme i els estudis monogràfics de les capelles visitades: Sant Andreu d'Orrius, Sant Salvador de Can Boquet (Vilassar de Dalt), i Sant Cristòfor de Cabrils. En aquesta segona edició es va ampliar el text i es va redissenyar la portada en color.


GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Sortim amb els veïns. Una passejada a Sant Jaume de Traià d'Argentona i la seva història. Associació de Veïns Mataró-Centre. Mataró, 2005. 10 pàgs.
Aquesta sortida comentada va estar organitzada per l'Assocació de Veïns de Mataró-Centre. L'interés es va centrar en un dels veïnats antics de Mataró, que va passar a formar part d'Argentona en el s.XIX a partir d'una permuta de terres. Aquest veïnat es centra en la capella preromànica de Sant Cugat de Traià que aa partir del s.XVII va canviar d'advocació per la de Sant Jaume. Durant el recorregut es van poder observar les forques del turó de Cerdanyola on s'ajusticaven els malfactors d'època medieval.


GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim: Josep Puig i Cadafalch i l'Assocaició Artístich Arqueològica Mataronesa. Grup d’Història del Casal. Mataró, 2001. 46 pàgs . (Col.lecció Josep Rius,5)
Aquest opuscle es va editar dins els actes de l’any Puig i Cadafalch, en que el Grup d’Història del Casal va col.laborar amb el cicle de conferències “Trets inèdits de Puig i Cadafalch”. Aquesta primera conferència va intentar exposar les relacions entre Puig i Cadafalch i el món historiogràfic i intel•lectual de Mataró dels seus primers anys com estudiant, dels 21 als 26 anys, que de segur van influir en la seva obra posterior. Puig i Cadafalch, juntament amb altres mataronins, van crear l’Associació Artístic Arqueològica Mataronesa, que entre altres activitats van ofrenar un estendard modernista a Ripoll que el Grup d'Història del Casal va restituir l'any 1997.