dimarts, 19 de setembre de 2023

Nou curs sobre Teoria de l'Art a Arqueonet. (Últimes places disponibles!)


 Assignatura: 

Teoria de l’art. Introducció al tractament de la imatge. 
Mòduls 2 i 3
Professor: Joaquim Graupera.

Descripció

Al llarg de la història, l’ésser humà ha anat buscant formes de reproduir la realitat i de comunicar-se. Així han anat sorgint i desenvolupant-se diferents codis, essent les imatges una de les principals vies emprades en la comunicació humana. La present assignatura, doncs, pretén dotar a l'alumnat d'un coneixement del lloc que ocupa el llenguatge visual en el món de l’art i els trets que el caracteritzen, a partir de l’exposició de conceptes teòrics i desenvolupament pràctic dels mateixos, així com de l’anàlisi de imatges.
Així, els continguts de l’assignatura s’han plantejat a l’entorn de tres punts bàsics:
 • Reconèixer la importància de la iconografia com a disciplina instrumental de la història de l’art, i imprescindible per a una adequada lectura i comprensió de les imatges.
 • Familiaritzar-se amb els elements que intervenen en el procés de creació, així com en el d'anàlisi d'una obra d'art, identificant-ne els vincles i particularitats.
 • Conèixer la historiografia de la disciplina, així com la singular relació de les peces amb el seu context original i expositiu.


Programa, calendari i horaris

Mòdul 2: Art i Estètica

Els dimarts, del 7 al 28 de novembre de 2023, de 17.35h a 19.05h
Sessions: 4

 1. L’obra d’art i funció: les seves diferents dimensions com a matèria d’estudi.
 2. Estils: definició, evolució i periodització
 3. Origen i evolució del pensament estètic
 4. El tema i el to: introducció als gèneres artístics

Mòdul 3: L’objecte d’estudi: aproximacions a l’obra artística

Els dimarts, del 12 de desembre de 2023 23 de gener de 2024, de 17.35h a 19.05h (el 26 de desembre i el 2 de gener no hi ha classe)
Sessions: 5

 1. L’arquitectura i l’urbanisme: l’art de crear espais i els seus elements
 2. L’escultura i l’art de crear formes: Tècniques tipologia i materials.
 3. La pintura i les arts del color (1): les eines d’interpretació (composició, color...)
 4. La pintura i les arts del color (2): les tipologies (dibuix, pintures, mosaics, esmalts, vitralls, gravats...)
 5. Els nous llenguatges contemporanis: la fotografia, el cinema, el vídeo, els cartells i el còmic.

INFORMACIÓ, PREUS I MATRICULA  arqueonet@arqueonet.net

Tel. 937423014 - 667013352

dimarts, 12 de setembre de 2023

Nou curs sobre art romànic a Arqueonet. (Últimes places disponibles !)

Assignatura: 
La consolidació d’un nou estil europeu: l’art Romànic
Professor: Joaquim Graupera.

Descripció


Al voltant de l’any mil, a redós de la revolució feudal, va irrompre per tot el continent europeu una nova estètica artística: el romànic.
L'arqueòleg francès Charles de Gerville va introduir per primer cop aquest terme per designar-lo l’any 1818 en una carta dirigida al seu col·lega Arcisse de Caumont. Va utilitzar aquest concepte, que ja s’emprava per designar a les llengües derivades del llatí (llengües romàniques), per designar l’art que es va produir al entre els segles XI i XII, diferenciant-lo de l’art gòtic ogival. 
La utilització d’elements arquitectònics estructurals presents a l’art romà clàssic com la volta de canó i l’arc de mig punt el van portar a aquesta analogia. Malgrat les particularitats locals i regionals, el romànic presenta una gran unitat i pot ser considerat el primer art europeu.

Calendari i horaris

Els dimarts, del 3 d’octubre de 2023 al 16 d’abril de 2024, de 19.15 h a 20.45h.


Programa

Mòdul 1: L’arquitectura romànica: l’espai i les formes

Els dimarts, del 3 d’octubre al 7 de novembre del 2023, de 19.15 h a 20.45h

Sessions: 6

1. El context històric: promotors i artífexs.
2. Elements estructurals de l’arquitectura romànica. Uns espais dissenyats per perdurar.
3. Els edificis de culte. Uns espais en funció de la litúrgia.
4. Monestirs i priorats. Espais al servei de la comunitat.
5. L’arquitectura militar. Espais per a la guerra.
6. L’arquitectura civil. Treball i ús domèstic.

Mòdul 2: Romànic o Romànics? Les particularitats regionals

Els dimarts, del 21 de novembre del 2023 al 16 de gener del 2024 de 19.15 h a 20.45h (el 5 i 26 de desembre i el 2 de gener no hi ha classe)

Sessions: 6

1. L’arquitectura romànica a França. Una multiplicitat de propostes.
2. L’arquitectura romànica a Itàlia. Encreuament d’influències.
3. L’arquitectura romànica amb regust àulic en els països germànics.
4. L’arquitectura romànica a la perifèria europea: les illes britàniques i Escandinàvia.
5. L’arquitectura romànica en l’àmbit hispà. A l’estela del Camí de Sant Jaume.
6. L’arquitectura romànica a l’ombra dels pirineus. Catalunya, Aragó i Navarra.


Mòdul 3: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (I). L’escultura i el metall.

Els dimarts, del 30 de gener al 27 de febrer de 2024, de 19.15h a 20.45h

Sessions: 5

1. Ubicació i tècniques de la plàstica romànica. Sentit i funció.
2. Iconografia, simbologia i plàstica en el romànic. Claus per una interpretació.
3. L’escultura monumental: principals escoles i exemples destacats.
4. L’ornament dels altars (1). Els frontals o antependis a les imatges de devoció.
5. L’ornament dels altars (2). Els objectes d’orfebreria i argenteria.

Mòdul 4: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (II). La pintura, el teixit i la il·luminació.

Els dimarts, del 12 de març al 16 d’abril de 2024, de 19.15h a 20.45h (el 26 de març no hi ha classe)

Sessions: 5

1. Les arts del color en el romànic: Tècniques i artífexs.
2. Els grans programes de la pintura mural al fresc. Escoles, temàtiques i emplaçaments.
3. La pintura sobre taula en frontals d’altar i baldaquins.
4. La il·lustració dels còdex i el funcionament dels Scriptoria en temps del romànic.
5. La pintura a l’agulla. Les principals mostres decoratives en els teixits i brodats.

Activitats complementàries

Les activitats complementàries d’aquesta assignatura curs seran: una màster-classe i, possiblement, una activitat pràctica del tipus taller o visita. Totes elles s’aniran programant al llarg del curs.


INFORMACIÓ, PREUS I MATRICULA  : Programa General

www.arqueonet.net 
arqueonet@arqueonet.net

Tel. 937423014 - 667013352

dijous, 24 d’agost de 2023

Els dos volums de "L'arquitectura preromànica i romànica al Baix Maresme" per fi en pdf!

Els anys 2001 i 2002 vaig publicar el llibre "L'arquitectura preromànica i romànica al Baix Maresme" en dos volums. Es tractava de la Tesi de Llicenciatura que vaig realitzar després de fer el curs de Doctorat “Art i quotidianitat” (1994-96) en el departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona amb el qual vaig obtenir el títol de Llicenciat en Grau en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1998). El treball va ser qualificat amb un excel·lent per unanimitat pel tribunal que va estar format per les doctores Imma Ollich del Departament d’Història Medieval i Mª Rosa Terés i Rosa Alcoy del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i directora del treball a la qual agraeixo el seu mestratge.

El llibre va estar publicat en dos volums. El primer tracta l’art preromànic i romànic de la comarca del baix Maresme des del punt de vista de l’estil i la seva evolució. El primer capítol analitza la historiografia de l’arquitectura religiosa del Maresme durant el preromànic i romànic al llarg del temps. Un segon capítol descriu el marc geogràfic en relació a la ocupació humana amb les característiques de l’entorn socioeconòmic, i seguidament, s’analitza l’evolució dels edificis i les pautes d’organització del territori durant els períodes de l’antiguitat tardana fins el període romànic des de la perspectiva dels elements històrics de l’etapa i els seus condicionants a nivell artístic (necessitat de reconstruir, persistència dels antics llocs de culte, reorganització del territori...) sense oblidar l’anàlisi de les tipologies (plantes, elements suport, elements sustentats, obertures, campanars, paviments i decoració mural) i el plantejament de la problemàtica de l’anàlisi de l’estil al Maresme i la cronologia del mateix.

El segon volum, publicat un any més tard, analitza l’organització tipològica dels edificis del Baix Maresme medieval: parròquies i sufragànies, ermites, capelles castrals i monestirs. En tots els casos, es complementa cada tipologia amb les monografies de les obres, és a dir, les monografies no estan agrupades per poblacions sinó per categories d'edificis.

De cada volum es va fer una tirada de 300 exemplars que fa anys que es van esgotar. En comptes d'optar per una reedició en paper, he optat per penjar-lo a internet on, si us interessa el podeu recuperar gratuïtament.  

Espero que us sigui útil i en gaudiu.!

Per baixar els volums, cliqueu a cada un d'ells per descarregar-los


dijous, 29 de juny de 2023

MATRICULA OBERTA - Curs Estudis sobre Història de l’Art Europeu (EHAE). I. L’art de l’Europa post-romana (ARQUEONET)

El proper curs, juntament amb altres companyes, formaré part del professorat d'Arqueonet,per impartir el curs Estudis sobre Història de l’Art Europeu (EHAE). I. L’art de l’Europa post-romana. 
L'objectiu del curs es donar les eines per entendre les manifestacions artístiques per tal de donar-nos l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de les diferents civilitzacions i cultures que ens han precedit i, al mateix temps, entendre les tendències artístiques actuals. 
La Història de l’art, no és només l’estudi de totes aquestes obres; és també una reflexió, la voluntat d’entendre el passat a través de les seves produccions però també de plantejar-nos què és el que considerem com a art i per què ho fem. L’art no es pot desvincular del seu context, justament, perquè no és una obra aïllada, penjada en una paret per ser contemplada; no sempre, al menys. 
El concepte d’art ha canviat, i molt, al llarg de la història. I encara ara ho fa. És per això que hem organitzat el programa de forma transversal, acurat, però també a l’abast de tots aquells que vulguin endinsar-se en el món de l’art i busquin entendre’l, aprofundir en els seu significat i poder veure’l amb uns altres ulls. I, per fer-ho, comptem amb experts per a cadascuna de les assignatures, que coneixen la temàtica a fons i que gaudeixen d’una àmplia experiència acadèmica a les aules i d’una àmplia trajectòria d’investigació en les seves respectives àrees de coneixement.

Calendari 
 • Les classes ordinàries es faran els dimarts i dijous, del 26 de setembre de 2023 al 9 de maig de 2024. 
 • 88 sessions en total.
 • És possible cursar el curs sencer, assignatures soltes, mòduls solts i també assistir a sessions soltes.
Calendari, horaris i professorat de les assignatures 
 • Teoria de l’art. Introducció al tractament de la imatge a càrrec de Joaquim Graupera i Judith Méndez Moreno. Els dimarts, del 26 de setembre de 2023 al 16 d’abril de 2024. De 17:35 a 19:05 ’ 
• Mòdul 1: Els estudis visuals
• Mòdul 2: Art i Estètica
• Mòdul 3: L’objecte d’estudi: aproximacions a l’obra artística
• Mòdul 4: Art i simbologia
• Mòdul 5: Saquejos, desaparicions i noves metodologies
 • L’art a Europa després dels romans, a càrrec de Carles Buenacasa.  Els dijous, del 5 d’octubre de 2023 al 9 de maig de 2024. De 17:35 a 19:05.
• Mòdul 1: Art tardo-antic i paleocristià
• Mòdul 2: Art Bizantí 
• Mòdul 3: Art Germànic i Preromànic
• Mòdul 4: Art Islàmic
 • La consolidació d’un nou estil europeu: l’art Romànic, a càrrec de Joaquim Graupera. Els dimarts, del 3 d’octubre de 2023 al 16 d’abril de 2024. De 19:15 a 20:45 
• Mòdul 1: L’arquitectura romànica: l’espai i les formes 
• Mòdul 2: Romànic o Romànics? Les particularitats regionals 
• Mòdul 3: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (I).  L’escultura i el metall.
• Mòdul 4: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (II). La pintura, el teixit i la il·luminació.
 • Canvi de paradigma: l’art Gòtic, a càrrec de Ruth Garcia. Els dijous, del 5 d’octubre de 2023 al 18 d’abril de 2024. De 19:15 a 20:45 
• Mòdul 1: Introducció a l’art i l’arquitectura gòtica.
• Mòdul 2: El Gòtic a Europa. Arquitectura civil i religiosa.
• Mòdul 3: Escultura, pintura i vitralls. 
• Mòdul 4: Pintura i simbolisme als Països Baixos.