Simposi "IN MARITIMA"                                                                           


Tercer Simposi IN MARITIMA

(2021)

Dissabte 3 de juliol de 2021

In maritima, II Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval

Omnia mors aequat. El món de la mort al
 Maresme medieval.
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt


L’Arxiu Comarcal del Maresme, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i Maresme Medieval van convocar pel juliol del 2021 In maritima: III Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval, un fòrum bianual on es presenten els treballs més recents sobre la història i el patrimoni medieval de la comarca.
En aquesta tercera edició del Simposi es va tractar l’anàlisi del món funerari al Maresme Medieval, amb el títol “Omnia mors aequat. El món de la mort al Maresme medieval”. l’època medieval la mort era ben present.
En aquest simposi es fa una crida a la presentació d’estudis al voltant d’aquest tema des de la antiguitat tardana fins a inici del s. XVI. La temàtica va permetre abordar des de perspectives  diverses: l’arqueologia (enterraments, aixovars...), la història, la genealogia, la sociologia i la religió (creences, rituals funeraris...), l’antropologia (anàlisi forenses, patologies, etc), el dret i la documentació (testaments, inventaris post - mortem, dret successori...), l’arquitectura, el patrimoni material i artístic (capelles i monuments funeraris, sarcòfags...) o bé aportant una lectura multidisciplinària del fenomen o un inventari local.
La situació  provocada pel Còvid19 va obligar a dissenyar unes jornades en format més reduit en una sessió de matí.Programa


9.00 h. - Lliurament de la documentació i acreditació dels participants.
9.30 h.- Inauguració de les Jornades. Parlaments a càrrec de:
· Sr. Joaquim Graupera, director del Simposi
· Sr. Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme
· Sr. Marc Bosch, conseller del Consell Comarcal del Maresme
· Il·lma. Sra. Carola Llauró, alcaldessa

9.45 h. - Ponència marc: 
«La mort a Premià i Vilassar Baixmedievals» a càrrec Dra. Montserrat Richou, catedràtica d'Història i directora del CFA Francesc Layret de Barcelona i membre de l’equip de recerca de l’IRCUM (Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona

10,45 h.- Pausa /Cafè

· Lectura de les comunicacions

AMBIT 1 - EL MÓN DE LA MORT AL MARESME MEDIEVAL

Àmbit 1a - El món de la mort a partir de la documentació

o 11.15 h .- ALCALDE I VILÀ, Sergi. «La família de cavallers Canet, propietaris de la Casa Forta de Canet de Mar, i la seva predilecció per enterrar-se al Monestir de Sant Pol de Mar».

o 11.25 h.- CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra. «Els testaments. Una font per aproximar-se al món de la mort».

o 11.35 h.- DIAZ MARTÍ; Carles. «L'extinció del llinatge Sala de Tiana (segle XV)».

o 11.45 h.- FORN i SALVÀ, Francesc. «Les primeres dades sobre albats al segle XVI a Sant Martí d’Arenys».

o 11.55 h. - OLIVA RICÓS, Benet. «L'epidèmia de 1530. Un buit historiogràfic».

o 12.05 h.- SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier. «De la vida des del llindar de la mort: els testaments medievals a les baronies de Palafolls i Montpalau».

Àmbit 1b - El món de la mort a partir de l’arqueologia i el patrimoni

o 12.15 h.- ARMANGUÉ I HERRERO, Joan. «L’estètica neogòtica i la mort gòtica al Maresme (1876-1879)».

o 12.25 h. - GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim. «L’escultura funerària monumental al Maresme. Inventari i estat de la qüestió».

o 12.35 h. - MARTIN ROS, Rosa Ma. «Aixovars funeraris a partir de l’estudi i obertura de sepultures».

o 12.45 h.- VALERO MOLINA, Joan. «Un sepulcre gòtic inèdit a Teià en el context de l'escultura funerària baixmedieval catalana».

ÀMBIT 2 – EL MARESME MEDIEVAL

o 12.55 h.- ARMENGOL VILLANUEVA, Josep M. «Els Arquer de Goscons. Una aproximació ala seva història documentada».

o 13.05 h.- CLARABUCH PELLICER, Pere. «Localització de l’antic mas Jordà (Santa Susanna)».

o 13.15 h.- RIDER ENRIQUE, Nil. «Conqueridors del Maresme a Tortosa (ss. XII-XIII). Els casos d'Arnau d'Arenys i Pere de Teià».

13.25 – Cloenda i conclusions del Simposi a càrrec del Dr .Joaquim Graupera, director del Simposi “In Maritima”.

14.45.- Final del Simposi

                                                                                                                                               


IN MARITIMA (2019)
Presentació actes Segon Simposi 2018
Presentació Tercer Simposi 2021Dissabte 6 de juliol de 2019 

PROPOSTA DE PROGRAMA


19.00 h. / Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Presentació de les actes del II Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval “Masos, masies i bordes: activitats agràries i elements patrimonials”
A càrrec de Benet Oliva , president del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt i d’Alexis Serrano, Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

“20 anys de Jornades sobre el patrimoni medieval del Maresme (1999-2019)”.
A càrrec de Jaume Vellvehi, President del Grup d’Història del Casal-Mataró.

Presentació del III Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval 2020
 “Omnia mors aequat. El món de la mort al Maresme medieval”.
A càrrec de Joaquim Graupera, Director del Simposi

19.30 h. / Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Conferència : “La memòria del llinatge: capelles funeràries i sepulcres monumentals a la Catalunya gòtica”
            A càrrec de la Dra. Francesca Español, Universitat de Barcelona.

20.30 h. / Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Inauguració de l’Exposició  Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física

                                                                                                                                                           

Segon Simposi IN MARITIMA
(2018)
Dissabte 30 de juny de 2018
In maritima, II Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval

Masos, masies i bordes:
activitats agràries i elements patrimonials

Museu-Arxiu de Vilassar de DaltL’Arxiu Comarcal del Maresme, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i Maresme Medieval van convocar pel juny del 2018 In maritima: II Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval, un fòrum bianual on es presenten els treballs més recents sobre la història i el patrimoni medieval de la comarca.
En aquesta segona edició, es va tractar l’anàlisi del poblament rural al Maresme medieval, i portarà per títol Masos, masies i bordes: activitats agràries i elements patrimonials.
El juliol del 2017, en la presentació de les actes del primer Simposi, la Dra. Coral Cuadrada (URV) va presentar la ponència “Masos i masies: estat de la qüestió i vies de recerca”, que ens oferia un punt d’arrencada per a aquest segon simposi, ja que es van definir les línies d’investigació que s’han donat i es poden donar sobre aquest tema.
Per entendre l’organització del territori en l’etapa medieval, no es poden deixar de banda els masos com un dels trets bàsics que el configuren. El simposi va proposar abordar aquest element des de múltiples perspectives (l’arqueologia, la història, la geografia, la genealogia, l’economia, la sociologia, l’antropologia, l’arquitectura i el patrimoni material i artístic), aportant una lectura multidisciplinària del fenomen.Encara avui dia, a les diferents viles i ciutats de la comarca s’han conservat moltes masies. Conèixer-les i entendre el seu valor patrimonial va ser un dels objectius del simposi.Per a més informació:


                                                                                                                                                           Primer Simposi IN MARITIMA
(2016)
Dissabte 2 de juliol de 2016
In maritima, I Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval

El s. XV, temps de canvis i incerteses
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt

Aquest primer Simposi el volem dedicar al s.XV, ja que és un període transcendental en la història del nostre país. A més del canvi de dinastia des de la mort de Martí l’Humà (1410) i el posterior compromís de Casp (1412), aquest segle serà decisiu en l’evolució de la confederació catalano aragonesa cap a l’edat moderna i es tancarà amb una greu crisi social econòmica i política que marcarà les causes de les dues guerres civils catalanes.
És en aquest context que la comarca del Maresme veurà néixer les diferents municipalitats que per escapar del control feudal buscaran l’empara reial i la protecció del carreratge de Barcelona. També el feudalisme medieval mostrarà els seus últims brots amb al creació de la Baronia del Maresme amb Pere Joan Ferrer o el control de part meridional del vescomtat de Cabrera per a Bertran d'Armendariz. La intenció d’aquest simposi és obrir noves llums i perspectives d’estudi a aquest interessant període.
                                                                                                                                                           


Per a més informació sobre el Simposi 

Enric Ortega Rivera
Secretari tècnic In Maritima
Tel. 93 750 74 88
museu@vilassardedalt.cat

Organització
Comitè científic

  • Dr. Joaquim Graupera i Graupera, Director.
  • Sr. Enric Ortega i Rivera, Secretaria Tècnica.


  • Dra. Coral Cuadrada i Majó. Universitat Rovira Virgili (Tarragona
  • Dra. Roser Salicrú i Lluch . Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona)
  • Dr.Pere Benito i Monclús. Universitat de Lleida
  • Sr. Alexis Serrano i Méndez. Director de l'Arxiu Comarcal del Maresme i President del Centre d’Estudis Vilassarencs.
  • Sra. Laura Bosch i Martínez, Gerent del Museu Col·lecció Municipal de Cabrils.