dimarts, 19 de setembre del 2023

Nou curs sobre Teoria de l'Art a Arqueonet. (Últimes places disponibles!)


 Assignatura: 

Teoria de l’art. Introducció al tractament de la imatge. 
Mòduls 2 i 3
Professor: Joaquim Graupera.

Descripció

Al llarg de la història, l’ésser humà ha anat buscant formes de reproduir la realitat i de comunicar-se. Així han anat sorgint i desenvolupant-se diferents codis, essent les imatges una de les principals vies emprades en la comunicació humana. La present assignatura, doncs, pretén dotar a l'alumnat d'un coneixement del lloc que ocupa el llenguatge visual en el món de l’art i els trets que el caracteritzen, a partir de l’exposició de conceptes teòrics i desenvolupament pràctic dels mateixos, així com de l’anàlisi de imatges.
Així, els continguts de l’assignatura s’han plantejat a l’entorn de tres punts bàsics:
 • Reconèixer la importància de la iconografia com a disciplina instrumental de la història de l’art, i imprescindible per a una adequada lectura i comprensió de les imatges.
 • Familiaritzar-se amb els elements que intervenen en el procés de creació, així com en el d'anàlisi d'una obra d'art, identificant-ne els vincles i particularitats.
 • Conèixer la historiografia de la disciplina, així com la singular relació de les peces amb el seu context original i expositiu.


Programa, calendari i horaris

Mòdul 2: Art i Estètica

Els dimarts, del 7 al 28 de novembre de 2023, de 17.35h a 19.05h
Sessions: 4

 1. L’obra d’art i funció: les seves diferents dimensions com a matèria d’estudi.
 2. Estils: definició, evolució i periodització
 3. Origen i evolució del pensament estètic
 4. El tema i el to: introducció als gèneres artístics

Mòdul 3: L’objecte d’estudi: aproximacions a l’obra artística

Els dimarts, del 12 de desembre de 2023 23 de gener de 2024, de 17.35h a 19.05h (el 26 de desembre i el 2 de gener no hi ha classe)
Sessions: 5

 1. L’arquitectura i l’urbanisme: l’art de crear espais i els seus elements
 2. L’escultura i l’art de crear formes: Tècniques tipologia i materials.
 3. La pintura i les arts del color (1): les eines d’interpretació (composició, color...)
 4. La pintura i les arts del color (2): les tipologies (dibuix, pintures, mosaics, esmalts, vitralls, gravats...)
 5. Els nous llenguatges contemporanis: la fotografia, el cinema, el vídeo, els cartells i el còmic.

INFORMACIÓ, PREUS I MATRICULA  arqueonet@arqueonet.net

Tel. 937423014 - 667013352

dimarts, 12 de setembre del 2023

Nou curs sobre art romànic a Arqueonet. (Últimes places disponibles !)

Assignatura: 
La consolidació d’un nou estil europeu: l’art Romànic
Professor: Joaquim Graupera.

Descripció


Al voltant de l’any mil, a redós de la revolució feudal, va irrompre per tot el continent europeu una nova estètica artística: el romànic.
L'arqueòleg francès Charles de Gerville va introduir per primer cop aquest terme per designar-lo l’any 1818 en una carta dirigida al seu col·lega Arcisse de Caumont. Va utilitzar aquest concepte, que ja s’emprava per designar a les llengües derivades del llatí (llengües romàniques), per designar l’art que es va produir al entre els segles XI i XII, diferenciant-lo de l’art gòtic ogival. 
La utilització d’elements arquitectònics estructurals presents a l’art romà clàssic com la volta de canó i l’arc de mig punt el van portar a aquesta analogia. Malgrat les particularitats locals i regionals, el romànic presenta una gran unitat i pot ser considerat el primer art europeu.

Calendari i horaris

Els dimarts, del 3 d’octubre de 2023 al 16 d’abril de 2024, de 19.15 h a 20.45h.


Programa

Mòdul 1: L’arquitectura romànica: l’espai i les formes

Els dimarts, del 3 d’octubre al 7 de novembre del 2023, de 19.15 h a 20.45h

Sessions: 6

1. El context històric: promotors i artífexs.
2. Elements estructurals de l’arquitectura romànica. Uns espais dissenyats per perdurar.
3. Els edificis de culte. Uns espais en funció de la litúrgia.
4. Monestirs i priorats. Espais al servei de la comunitat.
5. L’arquitectura militar. Espais per a la guerra.
6. L’arquitectura civil. Treball i ús domèstic.

Mòdul 2: Romànic o Romànics? Les particularitats regionals

Els dimarts, del 21 de novembre del 2023 al 16 de gener del 2024 de 19.15 h a 20.45h (el 5 i 26 de desembre i el 2 de gener no hi ha classe)

Sessions: 6

1. L’arquitectura romànica a França. Una multiplicitat de propostes.
2. L’arquitectura romànica a Itàlia. Encreuament d’influències.
3. L’arquitectura romànica amb regust àulic en els països germànics.
4. L’arquitectura romànica a la perifèria europea: les illes britàniques i Escandinàvia.
5. L’arquitectura romànica en l’àmbit hispà. A l’estela del Camí de Sant Jaume.
6. L’arquitectura romànica a l’ombra dels pirineus. Catalunya, Aragó i Navarra.


Mòdul 3: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (I). L’escultura i el metall.

Els dimarts, del 30 de gener al 27 de febrer de 2024, de 19.15h a 20.45h

Sessions: 5

1. Ubicació i tècniques de la plàstica romànica. Sentit i funció.
2. Iconografia, simbologia i plàstica en el romànic. Claus per una interpretació.
3. L’escultura monumental: principals escoles i exemples destacats.
4. L’ornament dels altars (1). Els frontals o antependis a les imatges de devoció.
5. L’ornament dels altars (2). Els objectes d’orfebreria i argenteria.

Mòdul 4: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (II). La pintura, el teixit i la il·luminació.

Els dimarts, del 12 de març al 16 d’abril de 2024, de 19.15h a 20.45h (el 26 de març no hi ha classe)

Sessions: 5

1. Les arts del color en el romànic: Tècniques i artífexs.
2. Els grans programes de la pintura mural al fresc. Escoles, temàtiques i emplaçaments.
3. La pintura sobre taula en frontals d’altar i baldaquins.
4. La il·lustració dels còdex i el funcionament dels Scriptoria en temps del romànic.
5. La pintura a l’agulla. Les principals mostres decoratives en els teixits i brodats.

Activitats complementàries

Les activitats complementàries d’aquesta assignatura curs seran: una màster-classe i, possiblement, una activitat pràctica del tipus taller o visita. Totes elles s’aniran programant al llarg del curs.


INFORMACIÓ, PREUS I MATRICULA  : Programa General

www.arqueonet.net 
arqueonet@arqueonet.net

Tel. 937423014 - 667013352