Inauguració de la rèplica del retaule de Sant Joan Baptista de Bernat Martorell a Cabrera de Mar

El passat dissabte  24 de gener de 2014 en el marc de la Festa Major de Sant Vicenç de Cabrera de Mar, es va presentar la rèplica del retaule de Sant Joan Baptista de Bernat Martorell. La reproducció ha estat promoguda per la Fundació Burriac i a partir d’aquesta data romandrà permanentment a l'església parroquial de Sant Feliu de Cabrera al mur lateral del cantó de l'evangeli del temple.
L'acte es va iniciar a les 12 del migdia amb la intervenció del Sr. Pere Rodés presentant el projecte com a president de la Fundació Burriac. Seguidament, Mn. Martí Bonet, director del Museu Diocesà de Barcelona, va parlar del retaule original, que data del segle XV i és obra destacada de Bernat Martorell. Tot seguit, el tècnic restaurador que ha coordinat els treballs de la rèplica Sr. Pacheco, va explicar amb quines tècniques ha estat feta la reproducció. Per acabar l’acte van pronunciar unes breus paraules, el rector de la parròquia de Cabrera Mn. Josep Lluís Muñoz i el batlle del municipi Sr. Jordi Mir. 
La part més esperada de l'acte va ser el moment en el qual es va procedir a l’obertura del retaule que estava cobert per una cortina. La reproducció inaugurada s'ha elaborat a escala real, còpia exacte de l'original, a partir d’una còpia en 3D a nivell digital on se li ha afegit les fotografies de les parts pintades. Els daurats del marc de les taules del retaule i els daurats dels nimbes han estat afegits manualment, tot reproduint els detalls del repussat o repujat. 
El projecte ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Cabrera de Mar i la Parròquia de Sant Feliu de Cabrera.

Per a saber més sobre el retaule :
Públic assistenta l'acte
intervenció del Sr. Pere Rodés, president de la Fundació Burriac.
Mn. Martí Bonet, director del Museu Diocesà de Barcelona 
El coordinador dels treballs de la rèplica Sr. Pacheco
El rector de la parròquia de Cabrera Mn. Josep-Lluís Muñoz
Intervenció final de l’alcalde del municipi Sr. Jordi Mir
El retaule abans de ser mostrat en públic.
Moment de la mostra del retaule al públic

Comentaris

Rosa Isabel ha dit…
Realment el retaule va ser pintat per la capella de sant Joan? Un document de 1393 esmenta l'estat d'abandonament i l'enrunament de la capella (Arxiu Mas), es fa difícil creure que poc després es pintés un retaule). Per cert una data, que sembla confirmar l'arqueologia, ja que no es troben restes de més enllà del segle XIII (a no ser que sant Joan es trobés en un indret diferent del que s'ha vingut senyalant).
Quim Graupera ha dit…
Hi ha dades que demostren la seva continuïtat: El s.XVI es va utilitzar com a parròquia provisional quan es construïa la nova església de sant Feliu (1540-1570). Actualment es conserva com a testimoni una llinda amb la inscripció “Parròquia de Sant Joan. 1550” encaixat en un barri que dóna al darrera de l'església parroquial de sant Feliu de Cabrera. L’11 de juliol del 1622, consta un benefici de l'església de sant Joan, fundat amb l'advocació de sant Joan. Ho fundaren els marmessors d'Esteve Sala, pagès de sant Feliu de Cabrera. S'estableix la obligació de celebrar 25 misses a l'altar de dita capella.
Segons Josep Mas, la capella de sant Joan fou desfeta i el seu benefici va ser traslladat a l'altar de sant Joan de l'església parroquial, segurament el s.XVIII i es va perdre el record de la seva existència.
A principis del s. XX encara deurien quedar vestigis de la capella ja que apareixen situades en el plànol de Cabrera realitzat per Joan de Cabanyes publicata la Geografia de Carreras Candi.