dissabte, 19 de febrer del 2022

PROPERA ACTIVITAT - Curs "L’expansió del renaixement pel continent europeu. Un món de contrastos"


A partir de març fins a maig de 2022, a Arqueonet, impartiré el tercer bloc del curs Estudis sobre Història de l’Art Europeu (EHAE), II "L’expansió del renaixement pel continent europeu. Un món de contrastos".
Als estats italians del segle XV es va iniciar un moviment artístic-cultural que, posteriorment, es difondria per la resta d’Europa Occidental i que va suposar un canvi en la mentalitat europea. Aquest canvi, manifestat en el corrent filosòfic humanista, es considera l’inici de l’Edat Moderna i va consistir en passar d’una concepció de món teocèntrica, pròpia del període medieval, a una antropocèntrica que posava èmfasi en la facultat humana per accedir al coneixement del món a través de la raó. En aquest sentit, les persones del Renaixement es consideraven hereves dels valors de la cultura grega i romana. En aquest curs analitzarem i aprendrem a interpretar com la recuperació d’aquests valors clàssics que van marcar el final de l’època medieval van impregnar totes les manifestacions de les arts de la seva època.

Programa

1. El renaixement francès: un art vinculat a la cort reial. (03/3)
2. L’art del renaixement a Anglaterra i als Països Baixos. Sota el pes de l’herència gòtica. (10/3)
3. L’ampli panorama de la pintura renaixentista a Europa Central. (17/3)
4. L’arquitectura renaixentista en l’àmbit hispà. Sota l’ombra de Carles V i Felip II. (24/3)
5. De l’escultura exempta als retaules monumentals durant el renaixement hispà. (31/3)
6. La pintura hispana en època del renaixement i la figura de El Greco. (21/4)
7. L’art català en temps de renaixement. La hibridació clàssica i gotitzant (28/4)
8. L’evolució de les arts decoratives en el renaixement en l’àmbit religiós i civil (05/5)

  • Lloc:  Arqueonet Aula Online Les sessions online es faran en directe. Un cop fetes, les persones inscrites podran visualitzar de nou la gravació. 
  • Data i hora:  Els dijous, del 03 de març al 5 de maig de 2022, de 17:45h a 19:15h. (el 7 i 14 d’abril no hi ha classes) 
  • Preu: 120 € / Preu classes soltes /18 € 
  • Inscripció:  Per qualsevol de les següents vies: 
* Per la web: accedint a l’ enllaç: http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
* Per e-mail: enviant un e-mail a arqueonet@arqueonet.net , indicant l’activitat a la que us voleu inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de contacte
* Per telèfon: als números 937423014 ó 667013352 
* Presencialment: a Arqueonet, C/Sepúlveda 79 de Barcelona