diumenge, 14 de febrer de 2010

Conferència sobre el tema “El rei Martí i els banys” a l'Institut d'Estudis Catalans

El passat dilluns 8 de febrer de 2010 a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans vaig realitzar una conferència sobre el tema El rei Martí i els banys” dins el cicle de conferències organitzat per l’associació Amics de l’Art Romànic en motiu del 6è centenari de la mort del rei Martí l’Humà. L'acte va ser presentat per la Sra Guadalupe Miras,vocal de la junta de de l'entitat.
L’excusa per tractar el tema dels banys en l’època medieval va ser la visita que rei Martí va efectuar a les termes de la Garriga l’any 1400 per curar-se d’unes febres quartanes que havia contret a la ciutat de Saragossa. A l’inici de la xerrada vaig exposar tot el periple que el va portar a La Garriga i les característiques de la seva estada i que es pot resseguir a partir de la seva correspondència personal i dels documents emesos en aquell període. La resta de la conferència vaig explicar l’estat de la qüestió sobre l’ús de les aigües des del punt de vista medicinal a l’edat mitjana. Aquest ús ha deixat petja en una sèrie d’edificis com els Hammams, (documentats a varies ciutats i que ens han pervingut els de Girona, Palma i València com a més importants) i els balnearis d’aigua calenta com els de Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, Caldes d’Estrach entre altres. D’ells a part de descriure’n els testimonis es van paral·lelitzar amb les termes romanes ja que seguien el mateix esquema de funcionament. Els balnearis terapèutics van donar peu a l’edat mitjana, a la fundació de cases hospitalàries dedicades a la curació de malalts sota patrocini reial i municipal. En la conferència també vaig esmentar els miqbé o bans rituals jueus, que malgrat no tenien la mateixa funció que els anteriors, el fet de disposar d’una estructura de piscina pel bany en va semblar oportú d’incloure’ls.
A la comarca del Maresme, els banys de Caldes d’Estrach van ser important a la baixa edat mitjana ja que el rei Jaume II va acudir també a utilitzar-los per curar les seves dolències.

4 comentaris:

Albert V. ha dit...

Aquí tens mes informació sobre els banys de Caldes d'Estrac perquè segueixis investigant.


EL REI ALFONS III EN ELS BANYS DE CALDES D'ESTRAC

Fins ara sabíem que el rei Jaume II(en una ocasió 1312) i la seva esposa Maria(en una altre ocasió 1319)
havien estat a caldes.
No en teníem referència de que també ho hagués fet el rei Alfons III.
això consta en aquest llibre (penjat o google libros)

Medicine Before the plague:
Practitioners and Their Patients in the Crown of Aragon 1285-1345

Michael R. McVaugh
Medicina antes de la peste:
Los profesionales y sus pacientes en la Corona de Aragón 1285-1345

http://books.google.es/books?id=4jijjMCu73YC&pg=PA34&dq=estrach+alfons+III&cd=1#v=onepage&q=estrach%20alfons%20III&f=false

A la Pagina 33-34

Parlant del rei Alfons III diu:

"It was in the hopes of improving his health that June 1335 the King paid two visits hot springs at Caldes d'Estrach, north of the capital"

"Fue en la esperanza de mejorar su salud junio 1335 que el Rey realizó dos visitas de aguas termales de Caldes d'Estrach, al norte de la capital"

Referencia:His physicians had decided by February 1335 that his illness of the foot, which they attibuted to the etress of a journey, required him to visit a medecinal bath(CRD Alfons III 3154, of 20 Feb.(1335), and by April they had settled on Estrach (C 558/19). Miret y Sans. "Itinerario." p.123. dates the visits themselves

Sus médicos habían decidido febrero 1335 que la enfermedad del pie, que atribuyeron a la estress de un viaje, le obligaba a visitar unos baños medicos (CRD Alfons III 3154, de 20 de febrero (1335)),
y en abril se habían se establecido en Estrach (C 558/19).
Miret y Sans. "Itinerario del rey Alfonso III de Catalunya IV de aragon, el conquistador de Cerdeña" Boletin de la real academia de las buenas letras 9 (1909) p.123. fechas de las visitas a los mismosAquí el text de Miret y sans


MIRET Y SANS, Joaquin.
Itinerario del rey Alfonso III de Catalunya IV de Aragon el conquistador de Cerdaña
Boletin de la real academia de las buenas letras V (1909) pagina 123

"Año 1335.— Don Alfonso no salió de Valencia hasta principios de
junio, encaminándose entonces á Barcelona, donde llegó poco más ó
menos el 10 de junio. El 19 visitó la población de Caldetas, cerca de
Mataró, pues existe un documento datado in balneis Calidarum Des-
tarach. Desde el 21 del mismo junio vuelve á datar los diplomas en
Barcelona; pero el 26 se repite la data in balneis Calidarum Desta-
rach; del 27 de junio al 6 de julio vienen datados en Badalona y desde
el 14 de julio consta nuevamente la estancia del monarca en Barcelo-
na. Ya no volvió á salir de la capital del Principado, donde falleció
siete meses después, el día 24 de enero de 1336, á la edad de treinta y
siete años

segueix

Albert V. ha dit...

1/Altres noves referències medievals als banys de Caldes d’Estrac

En el llibre de:

Michael R. McVaugh
Medicina antes de la peste:
Los profesionales y sus pacientes en la Corona de Aragón 1285-1345

http://books.google.es/books?id=4jijjMCu73YC&pg=PA34&dq=estrach+alfons+III&cd=1#v=onepage&q=estrach%20alfons%20III&f=false

A la pagina 146 Se’ns dona una referència nova dels banys de caldes de l'any 1317 en l’època del rei Jaume II..en n’hi ha dues mes que ja sabíem: La portada d'aigua de caldes a Barcelona ja havia estat inclosa en el llibre de A. Batlle
l'ultima referència ja ha estat comentada anteriorment

"the kings themselves,howerver,sem to have preferred the spa of Estarach(now
caldetes JaumeII provided 100 sous to repair its facilities in 1317.
Five years later, in a vain attempt to the dying queen Maria, he had its water brough
especially to barcelona, and baths built in the palace inwhich to reheatit(43).
Los propios reyes, sin embargo, parecen haber preferido el balneario de Estarach (ahora Caldetes)

Jaume II, proveyo de 100 sueldos para reparar sus instalaciones en 1317.
Cinco años(1322) más tarde, en un vano intento de evitar muerte de la reina María, se había traído el agua
especialmente a Barcelona, y en los baños construidos en el palacio se volvia a calentar (43).

43: MF I,263 the construccion es annouced in a lleter of 8 desm. (C/259/27)
43: MF I,263 la construccion fue anunciada en una carta del 8 de diciembre (C/259/27)

Alfons III visitedit, too, in the last year of his life, on the advice of his physicians(44)"

Alfons III, los visito también, en el último año de su vida, en el consejo de su los médicos (44)

44: Pagina 34 referència:137
2/ Altres noves referències als banys medievals de Caldes d’Estrac
En el Llibre(?) de:
Xavier Sierra Valenti
"La medicina a la Valencia del segle XV a traves de l’espill de Jaume Roig (3ºpart)"

http://www.sarasuati.com/la-medicina-a-la-valencia-del-s-xv-a-traves-de-l%E2%80%99espill-de-jaume-roig-3a-part/


Hi ha tres noves preferències als banys de Caldes:

"Eixí que la gent freqüentava els banys públics regits generalment per moriscos o jueus
de fet es conserven diversos establiments medievals d'aquestes característiques a la
Corona d’Aragó. A part dels banys esmentats de Valencia hi ha constància documental
de que hi havia cases de banys a Montblanc(-/-), Caldes d'Estrac documentats
1309*, 1310**, 1335,*** Morvedre 1314(-), Tortosa 1315(-)"


Dos preferències en l’aposa de Jaume II als banys de Caldes(que serien noves)
*ANY 1309 A.C.A. REG.778 FOL 89
**ANY 1310 A.C.A. REG.274 FOL 37

La referència en l’època de Alfons III que podria ser l’ anteriorment comentada
***Any 1335 A.C.A. REG.536 fOL 62

Anna ha dit...

Sr. Graupera,

Primer li he de dir que trobo el seu bloc molt interessant. L’he trobat buscant informació sobre en Joan de Canyamars.
La qüestió és que visc al municipi de Dosrius, concretament a Canyamars, i amb un grup de persones hem decidit editar una revista local de caràcter divulgatiu i informatiu.
Dintre de les seccions volem que n’hi hagi una d’història, com que he vist que vostè és molt coneixedor de la zona he pensat que potser estaria interessat a col•laborar a la secció. La revista es gratuïta i no te cap mena d’intenció especulativa, també conta amb un número de NIF i a, més a més, tindrà una versió en format digital.

Disculpi la manera de posar-me en contacte amb vostè, però no he trobat el seu correu electrònic al bloc.
Si està interessat i vol que ens entrevistem o ens posem en contacte d’alguna manera, li agrairia m’enviés un correu a la adreça: anagamo50@yahoo.es

Esperant sigui del seu interès, rebi una cordial salutació,

Anna

Quim Graupera ha dit...

Gràcies Albert per les teves valuoses aportacions en aquesta col•laboració.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...