dijous, 29 de juny del 2023

MATRICULA OBERTA - Curs Estudis sobre Història de l’Art Europeu (EHAE). I. L’art de l’Europa post-romana (ARQUEONET)

El proper curs, juntament amb altres companyes, formaré part del professorat d'Arqueonet,per impartir el curs Estudis sobre Història de l’Art Europeu (EHAE). I. L’art de l’Europa post-romana. 
L'objectiu del curs es donar les eines per entendre les manifestacions artístiques per tal de donar-nos l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de les diferents civilitzacions i cultures que ens han precedit i, al mateix temps, entendre les tendències artístiques actuals. 
La Història de l’art, no és només l’estudi de totes aquestes obres; és també una reflexió, la voluntat d’entendre el passat a través de les seves produccions però també de plantejar-nos què és el que considerem com a art i per què ho fem. L’art no es pot desvincular del seu context, justament, perquè no és una obra aïllada, penjada en una paret per ser contemplada; no sempre, al menys. 
El concepte d’art ha canviat, i molt, al llarg de la història. I encara ara ho fa. És per això que hem organitzat el programa de forma transversal, acurat, però també a l’abast de tots aquells que vulguin endinsar-se en el món de l’art i busquin entendre’l, aprofundir en els seu significat i poder veure’l amb uns altres ulls. I, per fer-ho, comptem amb experts per a cadascuna de les assignatures, que coneixen la temàtica a fons i que gaudeixen d’una àmplia experiència acadèmica a les aules i d’una àmplia trajectòria d’investigació en les seves respectives àrees de coneixement.

Calendari 
  • Les classes ordinàries es faran els dimarts i dijous, del 26 de setembre de 2023 al 9 de maig de 2024. 
  • 88 sessions en total.
  • És possible cursar el curs sencer, assignatures soltes, mòduls solts i també assistir a sessions soltes.
Calendari, horaris i professorat de les assignatures 
  • Teoria de l’art. Introducció al tractament de la imatge a càrrec de Joaquim Graupera i Judith Méndez Moreno. Els dimarts, del 26 de setembre de 2023 al 16 d’abril de 2024. De 17:35 a 19:05 ’ 
• Mòdul 1: Els estudis visuals
• Mòdul 2: Art i Estètica
• Mòdul 3: L’objecte d’estudi: aproximacions a l’obra artística
• Mòdul 4: Art i simbologia
• Mòdul 5: Saquejos, desaparicions i noves metodologies
  • L’art a Europa després dels romans, a càrrec de Carles Buenacasa.  Els dijous, del 5 d’octubre de 2023 al 9 de maig de 2024. De 17:35 a 19:05.
• Mòdul 1: Art tardo-antic i paleocristià
• Mòdul 2: Art Bizantí 
• Mòdul 3: Art Germànic i Preromànic
• Mòdul 4: Art Islàmic
  • La consolidació d’un nou estil europeu: l’art Romànic, a càrrec de Joaquim Graupera. Els dimarts, del 3 d’octubre de 2023 al 16 d’abril de 2024. De 19:15 a 20:45 
• Mòdul 1: L’arquitectura romànica: l’espai i les formes 
• Mòdul 2: Romànic o Romànics? Les particularitats regionals 
• Mòdul 3: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (I).  L’escultura i el metall.
• Mòdul 4: Les arts figuratives en el romànic. Una decoració en funció de la litúrgia. (II). La pintura, el teixit i la il·luminació.
  • Canvi de paradigma: l’art Gòtic, a càrrec de Ruth Garcia. Els dijous, del 5 d’octubre de 2023 al 18 d’abril de 2024. De 19:15 a 20:45 
• Mòdul 1: Introducció a l’art i l’arquitectura gòtica.
• Mòdul 2: El Gòtic a Europa. Arquitectura civil i religiosa.
• Mòdul 3: Escultura, pintura i vitralls. 
• Mòdul 4: Pintura i simbolisme als Països Baixos.