dijous, 24 d’agost del 2023

Els dos volums de "L'arquitectura preromànica i romànica al Baix Maresme" per fi en pdf!

Els anys 2001 i 2002 vaig publicar el llibre "L'arquitectura preromànica i romànica al Baix Maresme" en dos volums. Es tractava de la Tesi de Llicenciatura que vaig realitzar després de fer el curs de Doctorat “Art i quotidianitat” (1994-96) en el departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona amb el qual vaig obtenir el títol de Llicenciat en Grau en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1998). El treball va ser qualificat amb un excel·lent per unanimitat pel tribunal que va estar format per les doctores Imma Ollich del Departament d’Història Medieval i Mª Rosa Terés i Rosa Alcoy del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i directora del treball a la qual agraeixo el seu mestratge.

El llibre va estar publicat en dos volums. El primer tracta l’art preromànic i romànic de la comarca del baix Maresme des del punt de vista de l’estil i la seva evolució. El primer capítol analitza la historiografia de l’arquitectura religiosa del Maresme durant el preromànic i romànic al llarg del temps. Un segon capítol descriu el marc geogràfic en relació a la ocupació humana amb les característiques de l’entorn socioeconòmic, i seguidament, s’analitza l’evolució dels edificis i les pautes d’organització del territori durant els períodes de l’antiguitat tardana fins el període romànic des de la perspectiva dels elements històrics de l’etapa i els seus condicionants a nivell artístic (necessitat de reconstruir, persistència dels antics llocs de culte, reorganització del territori...) sense oblidar l’anàlisi de les tipologies (plantes, elements suport, elements sustentats, obertures, campanars, paviments i decoració mural) i el plantejament de la problemàtica de l’anàlisi de l’estil al Maresme i la cronologia del mateix.

El segon volum, publicat un any més tard, analitza l’organització tipològica dels edificis del Baix Maresme medieval: parròquies i sufragànies, ermites, capelles castrals i monestirs. En tots els casos, es complementa cada tipologia amb les monografies de les obres, és a dir, les monografies no estan agrupades per poblacions sinó per categories d'edificis.

De cada volum es va fer una tirada de 300 exemplars que fa anys que es van esgotar. En comptes d'optar per una reedició en paper, he optat per penjar-lo a internet on, si us interessa el podeu recuperar gratuïtament.  

Espero que us sigui útil i en gaudiu.!

Per baixar els volums, cliqueu a cada un d'ells per descarregar-los