dissabte, 5 de març de 2011

“Església diocesana i estructura parroquial a l'entorn de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana (segles XIII-XV)”. Conferència de Pere Benito a Vilassar de Dalt.

El divendres 5 de març de 2011 va començar al Museu de Vilassar de Dalt el cicle de conferències dedicat a celebrar els 500 anys de l’inici de la construcció gòtica de la parròquia d’aquesta vila. El rector de la parròquia de Sant Genís, Mn Jordi Gutiérrez Bassa va introduir el cicle de conferències agraint a les entitats i persones col•laboradores la seva predisposició. La conferència i el primer conferenciant van ser presentats per Marc Pons com a coordinador d’aquestes activitats.
La primera conferència amb el títol de “Església diocesana i estructura parroquial a l'entorn de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana (segles XIII-XV)”, va anar a càrrec del Dr. Pere Benito i Monclús, historiador de la Universitat de Lleida. Aquesta conferència va ser presentada com a marc històric del cicle ja que va situar la parròquia com a institució i per definir-ne l’ús de les construccions que definien el complexe parroquial. En la seva exposició va anar desglossant la funció de l’organització parroquial com a organitzadora del territori i com a centre de percepció de rendes. Les rendes (delmes i primícies) a més dels alous que integraven la dotalia de les parròquies és el que permetia el funcionament econòmic del complexe parroquial. El càrrec de rector es podia cedir temporalment quan el capellà assignat no podia residir-hi de forma permanent ni exercir les seves funcions per raó d’altres responsabilitats. Va matisar la diferència entre les esglésies parroquials i les parròquies sufragànies tot descrivint els sagraments que administraven cada una. Aquestes últimes eren capelles que exercien algunes de les funcions parroquials en veïnats allunyats de l’edifici principal. En el cas de Vilassar hi havia a l’edat mitjana la sufragània de la Santa Creu de Cabrils. L’estudi de Pere Benito va ser un resum i una posta al dia del treball que va presentar al premi Iluro l’any 1991 amb el títol “Les parròquies del Maresme a la baixa edat mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447)”. L’anàlisi de les visites pastorals li va permetre de conèixer moltes facetes de la vida i costums d’una societat, i fins i tot de la seva mentalitat.
Al final de l’acte, Mn Jordi Gutiérrez li va lliurar en agraïment un medalló que presenta una reproducció de la clau del volta gòtica amb el motiu de la Santíssima Trinitat que figura com a logotip del cicle de conferències.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...