diumenge, 27 de març de 2011

“Redreçament al Vilassar del segle XVI. 1511-1519: Una nova església per als nous temps." Conferència de Benet Oliva a Vilassar de Dalt.

El divendres 18 de març de 2011 va tenir lloc la segona conferència del cicle de conferències dedicat a celebrar els 500 anys de l’inici de la construcció gòtica de la parròquia de Vilassar de Dalt. L’objectiu d’aquesta conferència era plantejar les bases polítiques, socials i econòmiques a partir de la qual es va bastir el nou temple parroquial. Benet Oliva va descriure el s.XVI com un segle en que es posen les bases de la Catalunya Moderna i del progrés industrial del s.XVIII. Durant aquest període a Vilassar de Dalt hi ha una creixement demogràfic important degut a la immigració occitana principalment, fet que va propiciar la necessitat d’un nou edifici parroquial. Malgrat que a Vilassar la majoria de la gent tenia el sector primari com a activitat principal, Benet Oliva va apuntar que la industria del vidre com a un dels sectors més punters i dinàmics d’aquesta etapa que estava controlat per la família Tremolet, els quals hi tenien dos forns. La multiplicitat de jurisdiccions d’aquesta etapa va provocar que fos un segle de tensions i de rivalitat entre faccions fet que va propiciar la construccions de torres de defensa en alguna de les masies de la vila. Benet va qüestionar però la importància de la pirateria turca en aquest fet ja que a Vilassar no ha deixat un important rastre documental. La parròquia de Vilassar va esdevenir en aquesta etapa un poder que rivalitzava amb la senyoria dels Desbosc. Els pagesos organitzats amb la Universitat del Terme es van emparar a l’ombra de la parròquia, que es va constituir en el lloc de reunió a toc de campana. La parròquia es sustentava econòmicament a partir dels impostos que pagaven els pagesos (delmes, primícies ...) i dels beneficis de les propietats agrícoles de la dotació de la parròquia. Benet Oliva no va voler passar per alt altres aspectes prou interessants per entendre la vida quotidiana de la població en relació als afers religiosos d’aquesta etapa com les costums, la influència dels protestantisme i la reforma catòlica del Concili de Trento. Un dels problemes en que van haver de fer front va ser l’absentisme dels rectors fet que va propiciar que el càrrec fos exercit per altres religiosos comanditaris. Al final va fer un breu repàs del patrimoni artístic que va generar aquest segle com a introducció de la següent conferència del cicle.
Un cop acabat i després de respondre les preguntes del públic assistent va rebre un obsequi per part de Mn. Jordi Gutiérrez que consisteix en un medalló que reprodueix la clau de volta conservada de l’antic cor de la parròquia.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...