dimarts, 4 de juny del 2013

Monogràfics de Can Palauet de Mataró ( i 4) : Conferència sobre l'escultura, pintura i orfebreria gòtica al Maresme

El passat dimarts 28 de maig de 2013 es va cloure el curs sobre l’art medieval al Maresme. En aquesta sessió vaig poder impartir el contingut sobre l’escultura, pintura i orfebreria  gòtica a la nostra comarca. Aquesta temàtica potser és la menys coneguda i difosa ja que, a part de la meva tesi, no hi ha hagut fins ara una obra de síntesi ni una recerca sistemàtica dels objectes documentats i conservats. Pel que fa a l’escultura vaig començar tractant l’escultura exempta amb una anàlisi de les Mare de Déus sedents i dempeus, creus de terme, així com les trones i altres objectes documentats. De l’escultura ornamental vaig destacar les portes, finestres, claus de volta i mènsules decorades amb escultura figurada, tot remarcant els casos singulars. Sobre la pintura, vaig realitzar un catàleg exhaustiu dels retaules conservats i documentats en estil lineal, italogòtic, gòtic internacional i de la corrent del gòtic flamenc. Per acabar li va tocar el torn a l’orfebreria amb la descripció  de bordons, ostensoris, reliquiaris, vera creus i creus processionals.
Voldria agrair un cop més l’organització de l’acte per part de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, i a la persona de Alexis Serrano que em va poder suplir en la sessió, que per motius personals no vaig poder realitzar. També voldria mostrar el meu agraïment al públic assistent per la seva participació, interès i comentaris.