diumenge, 3 de juliol de 2016

Presentació de l'Arxiu Històric de Vilassar de Dalt

El passat divendres 1 de juliol de 2016 va tenir lloc la presentació de l'Arxiu Històric de Vilassar. Un fons que recull més de 10.000 pergamins de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà (AMSMB) digitalitzats i posat a l'abast de tothom per a la seva consulta. 
A l'acte presentat per Benet Oliva, regidor de Promoció de Vilassar de Dalt, hi van intervenir Josep Samon, coordinador secció Arxiu Històric que va parlar sobre la formació del fons documental del Museu Arxiu de Vilassar i la Dra. Coral Cuadrada, Directora de l’Arxiu del Castell que presentar l’arxiu digitalitzat de pergamins del castell de Vilassar i, en motiu de l’any Llull, va fer la presentació del fons dels Llull de Barcelona, en què destaca l’únic exemplar conegut del testament de 1313 de Ramon Llull. Prèvia a la visita del l'arxiu, l'alcalde de la població Sr. Xavier Godàs va cloure l'acte amb un parlament.
L'Arxiu Històric de Vilassar ja és una realitat i conté un extens fons històric i documental creat a partir de documents d’entitats locals, administratius i donacions particulars. En destaca la cessió del fons en pergamins de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà (AMSMB) feta pel Marquès fruit del conveni que van signar amb l'Ajuntament el juny del 2013. Aquesta cessió inclou la digitalització d'una gran quantitat de documents amb un alt valor històric datats entre els segles XIII al XVII, entre els quals destaca el Fons Llull que conté més de 300 pergamins, a més de documentació en paper, manuscrits i llibres impresos. Entre els pergamins que s’hi custodien hi ha l’únic testament conservat del beat Ramon Llull, atorgat el 26 d’abril de 1313. Es troba a l’AMSMB per raons de descendència dels Llull medievals. Francesc de Bofarull i Sans (director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó del 1893 al 1911), en la seva memòria del 15 de gener de 1894, llegida a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, va donar a conèixer l’existència del testament, així com d’altres documents relatius a l’Escola lul•liana de Barcelona (segle XV), que igualment es conserven a l’AMSMB. Fins a l’actualitat el testament només ha estat publicat en fotografia i no ha estat mai exposat públicament.
A més l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, és, sens dubte, l’arxiu nobiliari més important de Catalunya. S’hi conserva documentació dels més senyalats llinatges catalans: Pinós, Copons, Barberà, Manresana, Boixadors, Santcliment, Sentmenat... així com de les famílies més rellevants de la burgesia medieval barcelonina: Desbosc, Llull, Gualbes... i de la noblesa mallorquina: Sureda, Santmartí.
Únic testament conservat del beat Ramon Llull, atorgat el 26 d’abril de 1313. (AMSMB)

Presentació de l'acte a càrrec de Benet Oliva, regidor de promoció de l'Ajuntament de Vilassar en un moment de record del recentment traspassat Salvador Grau, col.laborador del Museu - Arxiu.
Josep Samon, coordinador secció Arxiu Històric
La Dra. Coral Cuadrada, Directora de l’Arxiu del Castell
L'alcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs durant la clausura de l'acte
Visita final a les dependències del nou Arxiu Històric
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...