dilluns, 4 de juliol del 2016

Es celebra a Vilassar de Dalt el I Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval “In maritima"

El passat dissabte 2 de juliol de 2016, va tenir lloc al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt el I Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval “In maritima“ que en l’edició d’enguany estava dedicat a “El s. XV, temps de canvis i incerteses”.
Aquest Simposi té la intenció d’apropar-se des de perspectives diverses i complementàries a la difusió i al coneixement del ric patrimoni medieval que encara conserva la comarca el Maresme. El fet de que el primer Simposi hagi tractat el s.XV, és pel seu caràcter transcendental en la història del nostre país. A més del canvi de dinastia des de la mort de Martí l’Humà (1410) i el posterior compromís de Casp (1412), aquest segle serà decisiu en l’evolució de la confederació catalano aragonesa cap a l’edat moderna i es tancarà amb una greu crisi social econòmica i política que marcarà les causes de les dues guerres civils catalanes. És en aquest context que la comarca del Maresme veurà néixer les diferents municipalitats que per escapar del control feudal buscaran l’empara reial i la protecció del carreratge de Barcelona. També el feudalisme medieval mostrarà els seus últims brots amb al creació de la Baronia del Maresme amb Pere Joan Ferrer o el control de part meridional del vescomtat de Cabrera per a Bertran d'Armendariz. 

Aquest primer simposi ha estat organitzat conjuntament per aquesta plataforma “Maresme Medieval” amb jo mateix com a director i pel Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt, amb la persona de l’Enric Ortega com a cap de la secretaria tècnica i va poder reunir 64 persones inscrites, tot un èxit de participació. El Comitè Científic ha estat integrat per la Dra. Coral Cuadrada i Majó de la Universitat Rovira Virgili (Tarragona); la Dra. Roser Salicrú i Lluch de l’Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona); Josep Samon i Forgàs com a representant de Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt;. Alexis Serrano Méndez, Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme i alhora president del Centre d’Estudis Vilassarencs i Laura Bosch Martínez, Gerent del Museu Col·lecció Municipal de Cabrils.
Les activitat es van concentrar en un sol dia. Abans de les 10.00 h., els participants després d’acreditar-se, van poder recollir la seva documentació. La inauguració va anar a càrrec d’un breu parlament de part meva i de d’il·lm. Alcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs.
La ponència inaugural que tenien per objectiu emmarcar el tema a nivell nacional va anar a càrrec de la Dra. Roser Salicrú Lluch. Investigadora titular del CSIC. Departament d’Estudis Medievals, amb el títol «De Martí l’Humà a Ferran II: la Catalunya del segle XV, un segle de canvis i transicions». Desprès de la pausa cafè, la Dra. Coral Cuadrada (Universitat Rovira i Virgili i l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà (AMSMB) va explicar la digitalització de l’Arxiu (AMSMB) que des d‘ara es podrà consultar als locals del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt i la importància del fons Llull del mateix. La segona ponència marc «El Maresme al XV. Un segle de canvis» va ser exposada pel Dr. Enric Subiñà Coll, President del Centre d’Estudis Argentonins “Jaume Clavell”, amb la intenció d’emmarcar el tema a nivell comarcal.
Seguidament, fins la pausa de dinar, es van anar exposant de forma breu les comunicacions presentades, ja que esta previst editar-se les actes properament.
Les comunicacions es van organitzar en dos àmbits, les que tractaven el tema propi de les Jornades i les que es centraven en qualsevol tema del passat medieval de la comarca del Maresme. L’ordre va ser:

Àmbit 1: El s. XV, temps de canvis i incerteses
 • Alexis Serrano i Méndez: Darreres actuacions arxivístiques sobre documentació medieval dutes a terme a l'Arxiu Comarcal del Maresme.
 • Xavier Soldevila i Temporal: Masos, pobles, vilanoves i marines: la xarxa de poblament als termes de Palafolls i Montpalau al segle XV
 • Mikel Soberón i Rodriguez: Les relacions marítimes entre Barcelona i el Maresme a mitjans segle XV.
 • Benet Oliva i Ricós: Prohoms i res publica: Els Eroles al Vilassar del segle XV
 • Josep Ma. Armengol i Villanueva: Els Batlles Tries de Sant Martí d’Arenys.
 • Jordi Indiano i Navarrete: Breus notícies entorn de Palafolls i el cavaller navarrès Bertran de Arendáriz a l'època de la guerra civil catalana (1462-1472)
 • Enric Subiñà: El mercat d’animals al Maresme durant el s. XV
Àmbit 2: Política, economia, societat i cultura al Maresme medieval.
 • Joaquim Graupera i Graupera: Us i producció librària al Maresme baix medieval. Llums i ombres d'una realitat poc coneguda.
 • Josep Samon Forgas: Documentació dels segles XIV i XV de can Tolrà de Cabrils. Fons patrimonial del Marquès de Sant Esteve de Castellar.
 • Aniol Noguera i Clofent: Sant Andreu de les Sitges: in heremo silvestri ab antiquo constructa.
 • Marta Nolla i Enfedaque: La ceràmica baixmedieval de cuina del castell de Mata de Mataró
Ja per la tarda després de la pausa per dinar, va tenir lloc una visita comentada al Castell de Vilassar, el Museu parroquial de Sant Genís, integrat per la col·lecció lapidària de l’antiga església gòtica, el tresor de la parròquia amb l’orfebreria i la indumentària litúrgica i l’arxiu parroquial. Les explicacions van anar a càrrec de Josep Samon, Marc Pons, Alexis Serrano i jo mateix.
Crec que aquest primer simposi va poder oferir una visió conjunta de molt alt nivell i va poder reunir un nombre considerable d’estudiosos del passat medieval de la comarca des d’un punt de vista pluridisciplinari (història, arqueologia, història de l’art, documentalistes etc) .
Voldria agrair des d’aquí a tots el que l’heu fet possible.
L'iI.lm. Sr. Alcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs durant l'obertura del Simposi
Ponència de la Dra. Roser Salicrú i Lluch de l’Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona)
Ponència del Dr. Enric Subiñà Coll, President del Centre d’Estudis Argentonins “Jaume Clavell”
Comunicació de l'Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme
Públic assistent durant la comunicació de Xavier Soldevila i Temporal
Comunicació de Benet Oliva del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Comunicació de Josep Ma Armengol 
Comunicació d'Aniol Noguera
La Dra. Coral Cuadrada i Benet Oliva presentant la digitalització de l'arxiu històric de Vilassar
Marc Pons explicat el museu lapidari de la parròquia de Sant Genís de Vilassar
Josep Samon explicat l'Arxiu de la parròquia de Sant Genís de Vilassar
Moment de la visita al castell de Vilassar [Fotografia.Jordi Balada]