dimecres, 29 de setembre de 2010

Les torres de defensa de Santa Susanna. (Jornades Europees del Patrimoni 2010)

El passat diumenge 26 de setembre de 2010, va tenir lloc a Santa Susanna, una visita comentada a les torres de defensa de la vila. L’acte es va emmarcar en les Jornades Europees del patrimoni a Catalunya i va estar organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’aquesta vila.
L’acte va començar a les 10 h. del matí, amb el recorregut en un trenet per les torres conservades: la torre plana, la torre de Vallxirau, la torre de Can Bonet, la torre de Can Gualter i la torre de Can Ratés. Els comentaris força complets i documentats van anar a càrrec de Núria Basart, tècnica de cultura de Santa Susanna. Un cop acabat l’itinerari al centre de cultura de Can Ratés, vaig tenir el plaer de pronunciar una conferència sobre les torres de defensa a Catalunya i al Maresme. Aquesta xerrada tenia com a objectiu situar en el context històric els diversos elements del patrimoni que acabàvem de visitar. Desprès d’especificar que les torres com element defensiu no són exclusives del s.XVI a casa nostra, es van presentar les diverses causes que les van propiciar com ara el bandolerisme a terra i el perill corsari per mar. Tot seguit es van descriure els elements constitutius de les torres amb el seu vocabulari descriptiu i l’ús que se’n feien i les estratègies defensives de la població. Un cop acabada la conferència, Il.lm.Sr. Josep Monreal i Ribot, alcalde de Santa Susanna va presentar oficialment el Mapa de Patrimoni de Santa Susanna. L’explicació del mateix va anar a càrrec dels seus autors, Pere Barbado, tècnic de cultura de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona i Marc Bosch, autor material del treball.
L’acte va acabar amb el lliurament de premis del concurs de fotografies amb el lema “El nostre Patrimoni” a càrrec de l'entitat SSOM (Santa Susanna Orígens i Memòria) i amb un piscolabis final.
L’ajuntament de Santa Susanna ha senyalitzat “in situ” amb uns plafons explicatius cada una de les torres assenyalant l’itinerari i l’explicació de cada una de les torres. Creiem que iniciatives com aquesta presenten un valor afegit a l’atractiu turístic d’aquesta vila i permet difondre encara més el nostre patrimoni comarcal. Per tant felicitem aquesta iniciativa i encoratgem a aquest ajuntament a continuar amb la tasca feta des de fa uns anys amb la recuperació i senyalització del búnquer de la platja de l’època de la Guerra Civil (1936-1939) i la recuperació de la paret de Can Ratés.

Inici del recorregut amb el trenet.

El trenet durant el recorregut.

Explicació davant la torre de Vallxirau.

Arribant a la torre de Can Ratés.

Expliació davant la torre de Can Ratés.

Núria Basart presentant la conferència.

Joaquim Graupera durant la conferència.

Vista general del públic assistent.

Vista general del públic assistent.

Joaquim Graupera, Marc Bosc, Il.lm.Sr. Josep Monreal i Ribot, Alcalde de Santa Susanna i Pere Barbado.

Moment del lliurament de premis del concurs fotogràfic a càrrec de l'entitat SSOM (Santa Susanna, Orígens i Memòria)