divendres, 1 d’octubre de 2010

Visita comentada a la Via de Parpers

El passat dissabte 25 de setembre a les 18h. Va tenir lloc una visita guiada al tram restaurat de la Via Romana de Parpers. La visita va anar a càrrec de Francesc Busquets i de Miquel Gurrera, de l’empresa Àtics, que han realitzat els treballs de restauració i excavació arqueològica i que van explicar les restes i la seva història de forma molt didàctica i planera. Aquesta activitat va estar organitzada per l’Ajuntament d’Argentona i el Centre d’Estudis Argentonins “Jaume Clavell” coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni del 2010.
Els treballs van consistir en la restauració i museïtzació del tram 9 de la Via Romana de Parpers. Aquesta via es troba documentada des d’època romana, gràcies a la troballa d’un mil•liari a Santa Eulàlia de Ronçana on hi figuren les dades de les milles des d’aquest lloc fins a Iluro i el nom del cònsol de la Citerior que la va ordenar construir M.V. Sèrgius en el s. II a C. Aquesta via va tenir un us indispensable per comunicar les terres del Maresme amb el Vallès Oriental durant tota l’època medieval. Sembla que una remodelació important es va fer l’any 1760 per ordres del Corregiment de Mataró. A mitjans del s.XIX es va decidir remodelar la carretera per millorar-ne el ferm i el traçat. Entre els anys 1849 i 1860 hi van intervenir els arquitectes Miquel Garriga i Roca i Ildefons Cerdà. Segurament la forta pendent del treçat existent, d’entre un 8 i un 10%, va portar a abandonar el tram del Maresme i fer un nou traçat amb menys pendent que és el que discórrer amb la C-1415 actual. Sembla que el tram del Vallès no es va modificar gaire.
Les restes que s’han descobert retirant la vegetació que la recobria ha deixat entreveure restes dels murs de contenció, els pilons dels guarda-rodes de secció cònica i deu contraforts amb una amplada de la calçada de cinc a cinc metres i mig. També s’han conservat dos ponts, el del Fons de la Gallega i el que creua un rierol. En el tram 9 excavat s’hi ha trobat un desguàs d’aigües pluvials que va estar amortitzat durant la guerra del francès, fet testat per la troballa d’una moneda del regnat de Josep Bonaparte (1808-1812) acunyada a Barcelona el 1813.
Creiem que cal esperonar a continuar aquesta tasca i poder convertir en un passeig arqueològic tot el traçat de la via, seguint l’exemple de la via romana de Capsacosta que uneix la Garrotxa i el Ripollès.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...