Conferència al Centre Excursionista de Catalunya sobre Carreras Candi


El passat dijous 16 de maig de 2013 vaig poder oferir, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), la conferència sobre Francesc Carreras Candi i l’excursionisme científic. Aquesta xerrada està integrada en un cicle de conferències organitzat per Amics de l’Art Romànic de l’Institut d’Estudis Catalans dedicat a commemorar el centenari de Mn Antoni Maria Alcover i que es van oferir en primer lloc el mes de març a l’IEC. La col·laboració amb el CEC ha fet possible la repetició d’aquestes conferències en el seu estatge social.
La conferència que vaig oferir, la segona del cicle, va intentar mostrar la vessant excursionista del personatge, destacant en la seva trajectòria vital, l'interès per l’excursionisme científic. Va estar molt vinculat a l’Associació Catalana d’Excursions Científiques i en la creació del Centre Excursionista de Catalunya ocupant diversos càrrecs. El rastre de les seves sortides es pot anar seguint a partir de la seva documentació personal, conservada a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona (Ca l’Ardiaca), i també en les seves nombroses publicacions. El seu interès per l’excursionisme va consistir més en la recerca de patrimoni artístic i documental que en la vessant més esportiva fet que va contribuir al coneixement del passat històric de Catalunya.


Foto:Xavier Hernandez-Capalleja Diaz
Foto:Xavier Hernandez-Capalleja Diaz
Foto:Xavier Hernandez-Capalleja Diaz

Comentaris