divendres, 10 de maig de 2013

Monogràfics de Can Palauet de Mataró (1) : Conferència sobre el preromànic al Maresme


El passat dimarts 7 de maig de 2013 vaig oferir la primera sessió del curs "L'art medieval al Maresme" dedicat a l'art preromànic del Maresme. L'objectiu de la conferència va ser el de posar en valor el patrimoni alt medieval de la comarca. Per entendre la gènesi d'aquest estil va caldre veure els precedents i els elements constitutius del context històric. No es pot entendre l'art preromànic a casa nostra sense tenir en compte el substrat hispano romà i visigot que determinar l'ocupació i l'organització del territori i l'entrada de la presència del cristianisme i dels primers llocs de culte d'aquesta religió. Per altra banda, la conquesta carolíngia va condicionar l'erecció de noves capelles fruit de la seva presència i de la nova organització del territori en parròquies. S'introduïren d'aquesta manera els cultes a Sant Martí, Sant Vicenç i Sant Genís.
Tot seguit es van analitzar les característiques arquitectòniques de defineixen aquest estil en base a les capelles conservades i per finalitzar es van comentar les restes de cada una d'elles: Sant Vicenç de Burriac, Sant Cristòfol de Cabrils, Sant Salvador de Can Boquet de Vilassar de Dalt, Sant Cugat (ara Sant Jaume) de Traià a Argentona, Santa Anastàsia (ara Santa Anna) de Premià de Dalt, Sant Martí de Mata (Mataró) i les darreres descobertes de Sant Pere de Romaguera (Canet de Mar).
El curs continuarà el proper dimarts 14 de maig amb una xerrada dedicada a l'art romànic.